Jysk FlexService Copyright. © 2014

 

 

Rengøring - Gulvpleje 

Ren kvalitet og rene linjer!

 

 

 

 

 

Jysk Flexservice arbejder efter nedenstående mål og politik for kvalitet:


 

Kvalitetsmåling.

Jysk FlexService vil til stadighed være et serøst servicefirma, som har kundernes tillid.

Jysk FlexService vil være kendt for at levere den lovede kvalitet til den aftalte pris. 

Jysk FlexService vil være en virksomhed med ordnede forhold, som bliver værdsat af såvel kunder som ansatte.

Jysk FlexService vil kun beskæftige ansvarbevidste medarbejdere, som vil levere den aftalte kvalitet. 


Kvalitetspolitik.
Jysk FlexService vil foretage en nøje gennemgang af kundernes ønsker og behov før et velspecificeret tilbud gives. 
Jysk FlexService vil løbende følge op på kvaliteten, og lægge vægt på en åben kommunikation med kunderne for så tidligt som muligt at afdække eventuelle misforståelser. 
For til stadighed at kunne levere serviceydelser af en høj kvalitet. 

Kvalitetsvurdering.
Som led i en kvalitetsvurdering fortages subjektiv, faglig kvalitetsvurdering på baggrund af visuelle indtryk.   Kvalitetsvurderingen omfatter skematiske check af metoder, systemer og produktanvendelse, kombineret med kvalitetsvurdering som et helhedsindtryk.
Eventuelle uoverenstemmelser mellem den fastlagte og den konstaterede kvalitet, korrigeres straks.

Personale.

Jysk FlexService arbejder efter nedenstående personalepolitik:

Personalemålsætning.
At ansætte, fastholde og udvikle et kvalificeret personale, som kan imødekomme de krav, branchen bliver stillet over for.
At arbejde for "synlig" arbejdet og sammenhængende arbejdstid.

Ansvar og kompetence.
Jysk FlexService har uddelegeret ansvar og kompetence til medarbejderne, som derigennem er ansvarlig for deres arbejde og handlinger.
Konstaterede fejl og mangler afhjælpes i samarbejde med servicelederne.

Sikkerhed.
Alle medarbejdere har tavshedspligt over for forhold hos kunden, som medarbejderen bliver bekendt med. 
Medarbejderen skal, hvor kunden stiller krav herom, have ren straffeattest eller kunne opfylde anden sikkerhedsgodkendelse.
Medarbejderen får udleveret arbejdsbeklædning med synligt firmanavn, som skal bæres under arbejdets udførelse.

 

 

 

Jysk FlexService Engparken 4 6700 Esbjerg Dk Tlf. +45 23 96 62 07 info@jysk-flexservice.dk